Στέλεχος Κοστολόγησης

Το Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που ασχολείται με ότι αφορά στην κοστολόγηση των πρωτογενών στοιχείων που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της παραγωγής, καθώς και με την κοστολόγηση των τελικών προϊόντων που προκύπτουν από αυτή.

Στα καθήκοντα του είναι επίσης να προτείνει μεθόδους ελαχιστοποίησης του κόστους και γενικότερα χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους υπολογιστικές μεθόδους για άμεσο και ακριβή αποτέλεσμα. Έτσι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες απαιτήσεις τόσο των Βιομηχανιών όσο και των Βιοτεχνιών.

Κάνε την
Εγγραφή σου!


Ολοκληρώνοντας τις σπουδές σου είσαι ένας περιζήτητος επαγγελματίας με μεγάλες προοπτικές και δυνατότητες εξέλιξης.

Στη σύγχρονη αγορά, ο ακριβής υπολογισμός του κόστους παραγωγής, των πρώτων υλών, της μισθοδοσίας, του κόστους μεταφοράς και παράδοσης των προϊόντων, των απωλειών κ.λπ. είναι μείζονος σημασίας για κάθε επιχείρηση αφού είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουν τα κεφάλαια τους και να σταθεροποιήσουν τη πορεία τους στην αγορά δημιουργώντας κέρδη.

 • διδάσκεσαι από καθηγητές, υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων εταιριών, με σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση
 • πραγματοποιείς εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Βιομηχανίας και Βιοτεχνίες σε όλη την Ελλάδα
 • υλοποιείς projects επαγγελματικού επιπέδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες
  επιχειρήσεις του χώρου
 • έχεις στη διάθεσή σου πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Η/Υ, αίθουσες παρουσιάσεων και διαλέξεων με σύγχρονα εποπτικά μέσα
 • ενημερώνεσαι για τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου, μέσω διοργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων & επιστημονικών διαλέξεων
 • αποκτάς ισχυρές διασυνδέσεις & συνεργασίες, με μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Στόχος, η πρακτική άσκηση και η επαγγελματική απορρόφηση, μετά την αποφοίτηση
 • έχεις στη διάθεσή σου πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη (ηλεκτρονική και κλασική), με βιβλία και επιστημονικά περιοδικά
 • έχεις τη δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακών εργασιών σε συνεργασία με εταιρείες, φορείς & οργανισμούς, καθώς και την παρουσίασή τους στην Ετήσια Έκθεση Σπουδαστών
 •  αναλαμβάνεις την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών σε συνεργασία με εταιρείες, Φορείς & Οργανισμούς, που θα παρουσιαστούν στην Ετήσια Έκθεση Σπουδαστών

Σπουδάζοντας στην ειδικότητα «Στέλεχος Κοστολόγησης» των ΙΕΚ ΑΛΦΑ:

Α) καταρτίζεσαι με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται, για να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις του χώρου:

 • εφαρμόζεις τους κανόνες και τους νόμους που διέπουν την κοστολόγηση
 • συλλέγεις, ελέγχεις και εκδίδεις τα πρωτογενή στοιχεία κόστους
 • συντάσσεις καταστάσεις κόστους παραγωγής, κόστους διοικητικής λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης
 • διενεργείς λογιστικές εγγραφές κόστους
 • συντάσσεις καταστάσεις αναλωθέντων υλικών, φύλλα επιμερισμού απασχόλησης προσωπικού και φύλλα επιμερισμού εξόδων
 • αναλύεις και εφαρμόζεις αριθμοδείκτες που αφορούν στην οικονομική διάρθρωση,
  στην απόδοση, στην αποδοτικότητα και στη διαχειριστική πολιτική
 • καταλογίζεις τα έξοδα στα επιμέρους τμήματα και προϊόντα
 • προσδιορίζεις το ετήσιο συνολικό κόστος παραγωγής

Β) αποκτάς επιπλέον απαραίτητα εφόδια όπως:

 • πιστοποίηση ECDL για την ορθή χρήση υπολογιστή
 • εκμάθηση Αγγλικών, αλλά και μίας ακόμα γλώσσας της επιλογής σου
 • Γενική Λογιστική Ι και ΙΙ
 • Δίκαιο Ι και ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ
 • Στατιστική Ι και ΙΙ
 • Τεχνική Συν/γων
 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι και ΙΙ
 • Φορολογική Πρακτική
 • Λογιστικές Εφαρμογές Ι και ΙΙ
 • Λογιστική Εταιρειών
 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
 • Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι και ΙΙ
 • Λογιστική Κόστους Ι και ΙΙ
 • Μηχανογραφημένη Εμπορική Λογιστική
 • Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα
 • Μηχανογραφημένη Βιομηχανική Λογιστική
 • Ανάλυση Ισολογισμού
 • Λογιστικά Φύλλα (spread sheets – h/y)
 • Αγγλικά
 • Χρήση Η/Υ

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Κοστολόγησης» των ΙΕΚ ΑΛΦΑ, μπορείς να εργαστείς σε:

 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Βιομηχανικές & βιοτεχνικές επιχειρήσεις
 • Εταιρείες προμηθειών
 • Αλυσίδες καταστημάτων
 • Super Market
 • Εμπορικά Κέντρα
 • Λογιστικά Γραφεία

Ως απόφοιτος των ΙΕΚ ΑΛΦΑ, μπορείς να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου:

 • Αποκτώντας δύο αναγνωρισμένα πτυχία διαφορετικών ειδικοτήτων σε χρονικό διάστημα 2 ετών, με παράλληλη φοίτηση. Έτσι, αποκτάς ισχυρά εφόδια που θα σε καθιερώσουν στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
 • αποκτώντας σε ένα μόλις χρόνο δεύτερο πτυχίο
 • συνεχίζοντας τις σπουδές σου στο Mediterranean College (http://www.medcollege.edu.gr/), το πρώτο Ελληνικό αγγλόφωνο Κολέγιο και αποκτώντας Bachelor Degree σε 2 χρόνια.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σου, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή τους, τα ΙΕΚ
  ΑΛΦΑ σου παρέχουν τη δυνατότητα να επιλέξεις τη συμμετοχή σου σε πολλαπλές μαθησιακές δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες, workshops κ.α.) που στόχο έχουν τη διαρκή βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σου, προκειμένου να εξελίσσεσαι
  επαγγελματικά και να παραμένεις σε υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο.

Τα Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ, η κορυφαία επιλογή εκπαιδευτικής κατάρτισης, προσφέρουν ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, πάντα με γνώμονα την ανθρωποκεντρική εκπαίδευση και την αναγνωρισμένη πιστοποίηση.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Δίπλωμα των Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ κατοχυρώνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και τους συνδέει άμεσα με την εξέλιξή τους στον επαγγελματικό στίβο.

Συγκεκριμένα, το Δίπλωμα που θα αποκτήσεις με την επιτυχή αποφοίτησή από τα Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ:

 • είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -δίνοντάς σου τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σου σε Ελλάδα και εξωτερικό- ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιπέδου 4, (Ν. 4186/2013, άρθρο 25, παρ.1ε), που αντιστοιχεί σε Επίπεδο Σπουδών 5 με βάση την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
 • είναι Κρατικό και χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από συμμετοχή σου στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών
 • είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)

Επιπλέον:

 • οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ

Α) Αν είσαι Έλληνας Υπήκοος, απλά προσκόμισέ μας:

 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ), επικυρωμένο
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις), επικυρωμένη
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας

Β) Αν είσαι Αλλοδαπός Υπήκοος, με Ελληνικό Τίτλο Σπουδών, απλά προσκόμισέ μας:

 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ), επικυρωμένο
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) επικυρωμένη
 • Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής, επικυρωμένη ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας

Γ) Αν είσαι Αλλοδαπός Υπήκοος, με Ξένο Τίτλο Σπουδών, απλά προσκόμισέ μας:

 • Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το υπουργείο Εξωτερικών, ισότιμο (τεχνολογικής κατεύθυνσης) και αντίστοιχο (θεωρητικής εκπαίδευσης) με το ελληνικό
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) επικυρωμένη
 • Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής, επικυρωμένη ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας
 • Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Στα Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ, στοχεύουμε πάντα στο υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να σου προσφέρουμε όλα τα εφόδια για την επαγγελματική σου αποκατάσταση και επιτυχία.

Γι’ αυτόν το λόγο, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους ακαδημαϊκούς μας συνεργάτες, η επιλογή των οποίων γίνεται πάντα μετά από προσεκτική μελέτη (τεστ μεταδοτικότητας, έλεγχος από το ακαδημαϊκό συμβούλιο, presentation skills, πιστοποιημένες γνώσεις υπολογιστών).

Ως αποτέλεσμα, το ακαδημαϊκό δυναμικό των Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ απαρτίζεται από άρτια καταρτισμένους καθηγητές-καταξιωμένους επαγγελματίες στην αγορά εργασίας, με πολύπλευρες γνώσεις και πολυετή εμπειρία.

Οι καθηγητές μας αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση ως λειτούργημα, ενώ παράλληλα έχουν πλήθος διακρίσεων και επαγγελματικών επιτυχιών στο ενεργητικό τους.

Εγκαταστάσεις

Ιστορίες Επιτυχίας

[show-testimonials alias=’aisthitiki’]